Privacyverklaring Mooi samen! Hair & Beauty Trends

Dalerpeel, 30 mei 2018

 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document leest u welke persoonsgegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Mooi Samen gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

 

Mooi Samen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Mooi Samen handelt vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Doeleinden

Door middel van deze verklaring lichten wij toe voor welk doel wij uw persoonsgegevens verzamelen. Eén van deze doelen is de levering van onze diensten als Mooi samen! De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor klantcontact en facturatie. Hierbij gaat het om de volgende persoonsgegevens:

 

NAW-gegevens

E-mailadres

Telefoonnummer

 

Hierbij verzamelen wij uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat de verzameling van uw gegevens is benodigd om onze diensten uit te voeren. Hierbij zullen wij echter alleen de gegevens gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende dienst.

 

Foto's/video's

Indien wij foto's dan wel video's van uw kapsel, make-up of nagels maken, met als doel reclame maken voor onze creaties, doen wij dit altijd in overleg met u. Wij zullen nooit ongevraagd deze foto's of video's maken, dan wel plaatsen op de website van Mooi samen! of andere social media als facebook en instagram. Wij vragen hiervoor altijd uw mondelinge toestemming. Indien u na verloop van tijd toch liever heeft dat wij de foto's of video's verwijderen van het internet, dan kunt u hier, onder het kopje 'rechten betrokkenen' lezen, wat u kunt doen om dit gedaan te krijgen.

 

Ontvangers

Mooi samen! zal nooit uw persoonsgegevens verkopen aan andere partijen.

Mooi samen! kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.

 

Rechten betrokkenen

De AVG versterkt de rechten omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij verkrijgt u de volgende rechten:

 

 

recht op informatie;

recht op inzage en correctie;

recht op verwijdering

recht op overdraagbaarheid van gegevens.

 

Indien u de gegevens wilt zien die bij Mooi Samen over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar mooisamenhairandbeautytrends@gmail.com. Mooi Samen zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij het bovenstaande contactpersoon. U kunt verzoeken dat Mooi Samen uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, of afschermt. Mooi Samen zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Mooi Samen uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangegeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen heeft Mooi samen! noodzakelijke maatregelen getroffen.

De computers beschikken over toegangsbeveiliging en zijn up-to-date. Daarnaast hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met onze accountant.

 

Analytics

Mooi samen maakt gebruik van de website van Jimdo en het boekhoudprogramma/klantenbestand van Essalon.

 

Zij gebruiken beiden Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers hun webwinkel gebruiken. Zij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. zij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. zij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Mooi samen! en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Vragen

Voor vragen inzake de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de volgende personen:

 

Mooi samen! Hair & Beauty Trends

Vlonder 20 

7753 TX  Dalerpeel

0524855646